Search
  • ZY SHOP

Sipag,tiyaga ,determinasyon at pananalig sa diyos ang gawing pundasyon sa pag asenso.

"Kapag nagsimula ka ng negosyo.

Samahan mo ng paniniwala na kaya mo.

Sipag,tiyaga ,determinasyon at pananalig sa diyos ang gawing pundasyon sa pag asenso.Kung Nakaya naming magsimula,alam kung kaya niyo din.Huwag kalimutan

be THANKFUL EVERYDAY.


#TATAKZY#ZYSHOP#ZYBUSINESSPARTNERS#ZYSHOPMAJORDISTRIBUTORS


93 views0 comments