top of page
Search

Clothing Cart Business Franchise of ZY SHOP WORLDWIDE COMPANY SUCCESS STORY OF Athena Imperial


Sa hirap ng buhay na pinagdaanan ko, nagsumikap ako at nagtrabaho ako as kitchen staff and sales staff ako para makaipon ako ng pang aral ko at para makapag simula ako ng aking negosyo dahil gusto kong may pangsuporta ako sa sarili ko at suklian ko ang hirap ng aking magulang upang mapag aral ako . Di ako tumigil sa pangarap ko at ngayon sa edad na 19 gulang nakapagsimula nako ng negosyo at ngayon kumikita nako nang higit pa sa inakala ko kinaya ko kahit mahirap dahil ginawa kong inspirasyon lahat ng hirap na pinagdaanan ko sa buhay, sinubok man ako ng pagkakataon di ako pinanghinaan kaya kung ako kinaya ko maniwala ka sa sarili mo na kaya mo din!


-Athena Imperial, Clothing Cart Owner 19 years old


#ZYSHOP #ZYSHOPWORLDWIDECOMPANY #TATAKZY #ZYSHOP #BODEGANGBRANDEDOVERRUNS #BESTBUSINESS2022
8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page