Search
  • ZY SHOP

"Never give up on your dreams, keep on climbing"

"Never give up on your dreams, keep on climbing" At first, takot ako mag start ng business baka mag fail. Failure, as much as it hurts, is an important part of life. In fact, failure is necessary para magtagumpay ka sa buhay. Sipagan mo pa, pagtyagaan mo pa at magtiwala ka sa sarili mo. Remember, you don't compete with anyone but yourself. Take their feedback on improving yourself. Masarap sa pakiramdam na hindi lang sarili natulungan mo pati ibang tao. Go for your dreams!


JHONA CAFE

CEO - CAFS CLOTHING

GOLD MEMBER , ZY


#TATAKZY#ZYSHOP#ZYBUSINESSPARTNERS#ZYSHOPMAJORDISTRIBUTORS


10 views0 comments